Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

Вентили спирателни стоманени

Номенклатура на предлаганите от Кесар ЕООД спирателни вентили:
 
Номер Наименование PN DN (Ду) Траб °C
ВСС.001 Вентил спирателен стоманен фланцов по стандарт EN13709 16 - 160 15 - 300 до 550
ВСС.002 Вентил спирателен стоманен на заварка по стандарт EN13709 16 - 160 15 - 300 до 550
ВСС.003 Вентил спирателен стоманен на заварка 400 15 - 100 до 550
ВСС.004 Вентил спирателен стоманен иглен 400 15 - 100 -200 до +550
ВСС.005 Вентил спирателен стоманен по BS1873 клас 150, 300 и 600 NPS 2 - 10" до 550
ВСС.006 Вентил спирателен стоманен по BS5352 клас 150, 300, 600 и 800 8 - 50 до 550
ВСС.007 Вентил спирателно-възвратен стоманен по ЕН13709 16 - 160 15 - 100 до 550
 

Вентил - обща информация

Вентилите са най-масовата арматура за пара и гореща вода за тръбопроводи и съоръжения с DN 15 - 300и налягания до PN400. Те се използват като спирателна и регулираща арматура за хоризонтален и вертикален монтаж, главно в диапазона DN 15 - 50.

Вентилът е клапан (кегъл, тарелка, запор, золотник) със шпиндел, навит в неподвижна ходова гайка оформена в капака, образуващ заедно със седло в корпуса спирателен възел.

Вентилите се отличават с проста конструкция и осигуряват надеждна херметичност. Положително качество на вентилите е сравнително неголемия ход на затвора, необходим за пълното отваряне, респективно времето е кратко. За целта е достатъчно клапанчето да се повдигне ¼ от диаметъра на отвора на седлото, докато за шибърите ходът трябва да се увеличи 4 пъти. Затова те имат значително по-малка височина от шибърите. Тяхната строителна дължина, обаче, е по-голяма от тази на шибърите със същия DN и с увеличението на DN, разликата нараства.

Класическите спирателни вентили имат, обаче като правило, голямо хидравлично съпротивление (3 - 5 и повече), което води, особено за големите размери, до увеличени разходи поради необходимостта от повишаване на първоначалното налягане в системата.

В зависимост от материала на уплътнителния възел корпуса и капака, вентилите се използват за неутрални или агресивни течности, пара и газове.

Вентилите се произвеждат в съответствие с EN13709 за такива на фланци, по EN12982 - на заварка; респективно по BS1873 и BS5352.