Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

Вентил възвратен стоманен по стандарт EN14341, PN16-160, DN15-300

PN
  16- 160
Т до
550°C
вентил възвратен
 

Материали

Ном. Наименование Приложение
до 400 °C до 450 °C до 550 °C
1 Корпус до DN25 1.0619 (3EO) 1.7335 (5EO) 1.7335 (5EO) A351 Gr.CF8M (2C2)
над DN25 1.0619 (3EO) 1.7357 (5EO) 1.7357 (5EO) A351 Gr.CF8C (2C5)
2 Капак до DN25 1.0619 (3EO) 1.7335 (5EO) 1.7335 (5EO) A351 Gr.CF8M (2C2)
над DN25 1.0619 (3EO) 1.7357 (5EO) 1.7357 (5EO) A351 Gr.CF8C (2C5)
3 Клапан до DN50 1.4021 (3EO) 1.7335 (5EO) 1.7335 (5EO) A351 Gr.CF8M (2C2)
над DN50 1.0619 (3EO) 1.7357 (5EO) 1.7357 (5EO) A351 Gr.CF8C (2C5)
4 Уплътнителна повърхност на корпуса мин. 13 % хром наварена мин. 17 % хром наварена Стелит наварена
5 Уплътнителна повърност на затвора
до DN50
1.4021 мин. 17 % хром наварена Стелит наварена
над DN50
мин. 13 % хром наварена
6 Болтове 1.7225 1.7709 1.4571
7 Гайки 1.1191 1.7709 1.4571
8 Пружина 1.5024 1.8159 1.4562
9 Уплътнение на капака чист армиран графит
 

Стандарти

Вентил възвратен стоманен
PN25 и PN40
PN63 и PN100
PN160
Строителна дължина на фланци FTF EN558-1, ред 1 EN558-1, ред 2
Фланци EN1092-1, тип B1 EN1092-1, тип B2
Строителна дължина на заварка ETE EN12982, ред 64 EN12982, ред 65
Форма на краищата на заварка EN12627
за PN160 по DIN 2501, DIN 2638, DIN2548 и TVS 05.005, тип B2
 
 вентил възвратен размери ftf
 

Размери за FTF PN25 и PN40

 вентил възвратен размери FTF PN25 и PN40
 

 Размери за FTF PN63

 вентил възвратен размери FTF PN63
 

 Размери за FTF PN100

 вентил възвратен размери FTF PN100
 

 Размери за FTF PN160

 вентил възвратен размери FTF PN160
Забележка: Вентилите PN16, 25,40, DN15-50 са производство на "Кесар" ЕООД.
 
 вентил възвратен размери ETE
 
 

Размери за ЕТЕ PN25 и PN40

 вентил възвратен размери ETE PN25 и PN40
 

 Размери за ЕТЕ PN64, PN100, PN160

 вентил възвратен размери PN63, PN100, PN160
 

Последна редакция: 2009-03-04 19:02:44