Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

Клапи възвратни

Номенклатура на предлаганите от Кесар ЕООД възвратни клапи:
 
Номeр Наименование PN DN (Ду) Tемп. °C
КВС.001 Клапа възвратна стоманена дискова със затвор от неръждаема стомана 16 50 - 1200 до 400
КВС.002 Клапа възвратна стоманена дискова със затвор от неръждаема стомана 25 50 - 1200 до 400
КВС.003 Клапа възвратна стоманена дискова със затвор от неръждаема стомана 40 40 - 500 до 400
КВС.004 Клапа възвратна стоманена дискова със затвор от неръждаема стомана 63 40 - 500 до 400
КВС.005 Клапа възвратна стоманена дискова фланцова с тежест, затвор от неръждаема стомана 16 - 40 200 - 1200 до 400