Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

Някои от нашите по-големи клиенти:

"Неохим" АД - Димитровград
"Биовет" АД - Пещера
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД - Козлодуй
"Атоменергоремонт" АД - Козлодуй
"Винпром" АД - Пещера
"Елаците - Мед" АД
"Актавис" АД - Разград
"Енергомонтаж" АД - Козлодуй
"Топлофикация" АД - Плевен
"Хидростроителство" АД - София
"Топлофикация" АД - Русе
"Енерго консулт" ООД - София
"ТЕЗ - запад" - Русе