Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

Нивопоказатели за котли

Ном. Наименование PN T°C
U50 Нивопоказател 180 355
U10 Нивопоказател 16 200
U45 Нивопоказател 25 250
U48 Нивопоказател 40 250
U56 Нивопоказател 40 250
U56 Нивопоказател 63 278
U59 Нивопоказател 180 355