Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

Филтри

Номенклатура на предлаганите от Кесар ЕООД филтри:
 
Наименование PN DN (Ду) Tемп. °C
ФС.001 Филтър стоманен фланцов с неръждаем филтриращ елемент 16 - 160 15 - 300 до 550
ФНМ.001 Филтър наклонен муфов на резба 16 20 - 50 до 300