Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

За контакт

София 1359
ж.к. Люлин 523-25
тел.: 02 826 64 81
GSM: 0888 953 502
email: